VA Youtube Plugin joomla 3.x

Sử dụng chèn video từ youtube thật đơn giản nhanh chóng chỉ với id của video trên youtube:

1. download va_youtubeplugin

2. Cài đặt va_youtubeplugin

3.Vào quản lý plugin -> va_youtubeplugin cấu hình chiều rộng và chiều cao cho video ember, bật plugin.

4 Sửi dụng va_youtubeplugin

EX: Linh video có dạng: http://www.youtube.com/watch?v=63CjuaB9HBw

Phần chữ màu đỏ chính là id của video:

Download free

Bình luận   

0 #1 admin 31:06 24-01-2014
Cách chèn video vào bài viết chèn code: {youtube}idvide o{/youtube}
Trích dẫn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi