VA Gallery Plugin joomla 3.x

Chèn album ảnh vào bài viết joomla chỉ với cú pháp đường dẫn đến folder chứa ảnh,

Response cho tất cả các thiết bị duyệt web iphon - ipad, android...

Giá: 200.000đ

Liên hệ: 0982131933

Bình luận   

+1 #1 admin 16:07 24-01-2014
Cú pháp chèn album: {vagallery}đườn g dẫn folder ảnh{/vagallery}
Ex: {vagallery}imag es/va_gallery/{ /vagallery} phải có dấu "/" sau folder chứa ảnh để đếm các ảnh trong folder
Trích dẫn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi