VA Dailymotion Plugin joomla 3.x

Sử dụng chèn video từ youtube thật đơn giản nhanh chóng chỉ với id của video trên youtube:

1. download va_dailymotionplugin

2. Cài đặt va_dailymotionplugin

3.Vào quản lý plugin -> va_dailymotionplugin cấu hình chiều rộng và chiều cao cho video ember, bật plugin.

4 Sửi dụng va_dailymotionplugin

EX: Linh video có dạng: http://www.dailymotion.com/video/x1a7uoy

Phần chữ màu đỏ chính là id của video:

Download free

Bình luận   

0 #1 admin 52:06 24-01-2014
Cách chèn video them code {dailymotion}id video{/dailymot ion} vào bài viết
Trích dẫn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi